Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu zamówienia inspekcji jest MOTOCONTROLER sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. płk. Stanisława Dąbka 8/402, 30-732 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kraków-Podgórze w Krakowie, pod numerem KRS: 0000932185, REGON: 520440363, NIP: 6793226824.

Jeżeli złożyli Państwo oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie wykorzystywane są w celu kontaktu z Państwem, świadczenia usług oferowanych przez Administratora Danych Osobowych jak również odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania, na podstawie Państwa zgody i zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).

Państwa dane osobowe zbierane w niniejszym formularzu możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

współpracownikom / podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu lub których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Państwa Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofną Państwo zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, do czasu przedawnienia możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawieranych drogą elektroniczną umów lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przysługuje Państwu prawo:

dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania swoich danych); usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdą Państwo w polityce prywatności.

Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny.